Jdi na obsah Jdi na menu

6.A, B zápis dějepis

11. 5. 2016

Doba královská (8. stol. – 510 př. n.l.)

-etruští králové

-svobodní občané rozděleni na dvě skupiny:

a)urození patriciové (bohatí)

b)neurození plebejové

-v roce 510 př. n .l. etruští králové sesazeni, byla vyhlášena REPUBLIKA

 

Raná římská republika (510 – 265 př. n. l.)

1.Státní zřízení

-republika z latinského výrazu res publica = věc veřejná

-v čele republiky stojí 2 konzulové (jsou voleni na 2 roky)

-dohlíží na ně senát (300)

-úředníkem se mohl stát kdokoli z urozených, funkce nebyla placená

2.Boj plebejů o zrovnoprávnění s patricií

-chtěli moc, jakou mají patriciové

-494 př. n. l. si vynutili vznik LIDOVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ (v něm plebejové) – byli přítomni na jednání senátu a měli právo VETA (přerušit jednání)

-449 př. n. l. byl vydán zákon 12 DESEK = první římské zákony

-od 3. stol. mohli být plebejové voleni do všech úřadů – i senátorem, i konzulem

3.Ovládnutí Itálie

-nejprve vede Řím obranné války, později výbojné proti Latinům, Keltům

-Keltové (Galové) vydrancovali Řím v roce 387 př. n.l., poté je Římané vyhnali

-v roce 265 př. n. l. se Římanům podařilo ovládnout celou Itálii