Jdi na obsah Jdi na menu

Krav Maga - kroužek

15. 5. 2018

Předběžný zájem o kroužek Sebeobrany Krav Maga v ZŚ Čachovice 2018/2019

Vážení zákonní zástupci,

v termínu 14. – 16. 5. 2018 proběhl na naší škole kurz sebeobrany pro děti 1. – 9. třídy.

Děti se velmi dobře zapojily a projevily opravdu veliký zájem o kroužek Krav Maga. Proto jsem oslovila lektory a předběžně se s nimi domluvila na možnosti vést kroužek u nás ve škole v tělocvičně. Byli velice vstřícní a nabízejí nám od 1. 9. 2018 výuku každý čtvrtek odpoledne, cca v čase 14:45 – 18:30.

Třídy jsou tvořeny podle věkové kategorie pro děti 6-8 let, 9-12 let, 13-16 let.

Časově: malé děti 45 min, starší 60 min, nejstarší 75 min.

Počet 10-12 dětí/třída, záleží na nájmu

 Platba bude půlroční. 

Výuku zajištují akreditovaní lektoři zastupující českou pobočku světové organizace Krav Maga Global v čele s Eyalem Yanilovem. Vyučují dospělé, teenagery a děti. Dále se specializují na kurzy pouze pro ženy a další specifické akce jako např. tematické semináře, víkendové akce, teambuildingové akce, přednášky pro školy apod. 

Cílem výuky je připravit účastníky po stránce technické, fyzické, mentální a taktické. Velký důraz je také kladen na prevenci a bezpečnostní chování - tedy na teoretické znalosti, jejichž aplikace do běžného života výrazně zvýší šanci být úspěšný v krizové situaci..

Pokud chcete podpořit své děti, zašlete zpět předběžnou přihlášku na zscachovice@seznam.cz, aby bylo možné případný kroužek s jistotou otevřít. Lektoři za námi budou dojíždět z Mladé Boleslavi.

 

………………………………..…zde odstřihněte………………………………………..

 

Já, ……………………………………., zákonný zástupce……………………………(jméno dítěte), věk dítěte ……………, projevuji vážný zájem a předběžně přihlašuji svého syna/svou dceru na kroužek sebeobrany Krav Maga pořádaný v Základní škole v Čachovicích od 1. 9. 2018.

V……………….dne…………                                                         podpis: