Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řím - doba královská

18. 5. 2020
 • STAROVĚKÝ ŘÍM
 • Apeninský poloostrov – pobřeží málo členité, na severu Alpy, řeky Pád, Tiber+ Sicílie, Elba, Sardinie
 • Itálie – největší obilnice světa
 • osídlování od 2. tis. př. n. l. – různé kmeny: LigurovéItalikové (s jejich příchodem začala doba železná), EtruskovéVenetovéŘekovéKeltové
 • ETRUSKOVÉ A POČÁTKY ŘÍMA

 • 1200 – 1000 př. n. l. pronikání Italiků
 • villanovská kultura
 • 8. stol. př. n. l. – první vyspělá civilizace – Etruskové (nejasný původ – I) z Lýdie v Malé Asii II) původní obyvatelstvo krajiny)
 • městské státy – v čele stáli lukumoni (králové, aristokraté)
 • rozvinut obchod s Řeky, Kelty
 • 474 př. n. l. námořní bitva u Kýmé, Řekové porazili Etrusky a ovládli mořské oblasti
 • DOBA KRÁLOVSKÁ (753 – 510 př. n. l.)

 • podle tradice, mýtu Řím založen r. 753 př. n. l. Romulem a Remem
 • Romulus první král, po něm 6 dalších (etruského původu) až do r. 510 př. n. l.
 • Řím jako město založili Etruskové – kvůli výhodné poloze
 • poslední 3 etruští králové: Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus
 • zbudování odvodnění bažin mezi římskými pahorky a vybudování stoky, která odváděla vodu do Tiberu
 • společenské uspořádání:
  • král
  • patricijové – privilegovaní, plnoprávní
  • plebejové – neurození, svobodní, neplnoprávní
  • proletarii – zcela nemajetní, bezzemci
 • Římané odvozují svůj původ od Trójanů (hrdina Aeneas – jeho potomci Romulus a Remus)
 •  patriarchální charakter otroctví
 • 510 př. n. l. založena republika

https://www.dejepisne.cz/staroveky-rim/