Jdi na obsah Jdi na menu
 


procvičuj příd. jména, zájmena

1. 2. 2010
Přídavná jména, zájmena
1. Doplňte a zdůvodněte psaní –i/y–, –í/ý–:
Šedý vlk se snažil ostrým_ zub_ prokousat díry v ohradě. Už jsme velm_ hladov_. Maminka koupila libov_ bůček. Marek hb_tě přispěchal Vaškov_ na pomoc. Krasobruslařka slav_la velkolep_ úspěch při mistrovstv_ Evrop_. Starostl_v_ lékaři us_lovně očkoval_ domorodé děti. Uvařila jsem si léčiv_ průduškov_ čaj. Daniel napsal nap_nav_ příběh se zv_řecím_ hrdiny. Jedovaté žabky žijí na zem_
 v trop_ckých prales_ch. Ve v_běhu se pásl_ dvě kob_l_ s hříbaty. Hana dostala včel_ žihadlo.
2. Doplňte –i/y–, –í/ý–:
hověz_ kosti, pravoúhl_ trojúhelník, ryb_ pomazánka, vepřov_ řízek, hroziv_ lv_ dráp, medov_ nápoj, kos_ pískání, bos_ mladík, kruhov_ objezd, velryb_ útočiště, bolestiv_ úder, tepl_ kabát, korálov_ útes, starobyl_ dům, Limonádov_ Joe, štěbetav_ vrabci, ciz_ lidé, orl_ mláďata, ps_ obojek, pohádkov_ dědeček, špinav_ autobus, ratanov_ nábytek, březov_ a osikov_ háj, hmyz_ kousnutí, diamantov_ náhrdelník, bramborov_ knedlík, antilop_ útěk6
3. Napište v 1.pádě množného čísla na druhou stranu listu.
Karlův bratr, otcův přítel, myslivcův pes,tatínkova stopa, malířův obraz, pianistův prst, šprýmařův soupeř, Nerudova povídka, Kainarův verš, strýčkova sestra, fotografův záběr, bratrova úloha, dědečkova kniha, Dvořákova skladba, Erbenova pohádka, Alešův obraz, lékařův názor, horníkův kamarád
4.Doplňte tvary zájmen: on, ona, ono, oni.
Náš učitel
Cítíme k … úctu a lásku. Učíme se od … pravého přátelství. Rádi s … pracujeme. Vše se nám na … líbí a prožíváme s pěkné chvíle. Někdy jsme … nadšeni. Neradi bychom se s … loučili, protože bez … by nám bylo smutno.
5. Doplňte tvary ona.
Přijela babička
Očekávali jsme ….Těšili jsme se na …. Šli jsme … všichni naproti na nádraží. Poznáme … nebo nepoznáme? Dávno jsme se s … neviděli. Naposledy jsme … spatřili před pěti lety, když jsme u … trávili prázdniny. Dlouho jsme potom na … vzpomínali.
 
6. Výrazy v závorce dejte do správných pádů:
Spoléháme na (ty)          .Nemysli si o (on)          nic špatného. Vidím se s (on)            velmi často. Přinutili (já)          k odchodu. Umožnili (já)           to dokončit. Mohl byste (ono)           sdělit náš názor. Při nejbližší příležitosti (ty)           to oplatím. Dopis (my)           doručili dnes ráno. Hrozilo (my)    nečekaně nebezpečí.