Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psaní mě/mně, skloňování zájmena já

12. 12. 2009

Psaní MĚ-MNĚ1) V kořenu slova píšeme vždy -mě (měsíc, město, měna, …)


2) Na rozhraní slova se řídíme podle stavby slova: soukromý - soukromě, vědomý - vědomě, skromný - skromně


3) !!!!!slovo tamější píšeme s -ě- protože není 2.stupněm přídavného jména tamní. Bylo utvořeno od příslovce tam příponou -ější (jako příd.jména dolejší, hořejší, zdravější)


4) rozdíl mezi -mě- a -mně- v různých slovesných tvarech, pomůže nám podoba tvaru 3.osoby singuláru prézentu:
umí - umět - uměl - umění
porozumí - porozumět - porozumění
uzemní - uzemnit - uzemnění


5) v kořeni slova se píše skupina -mně- jen ve slovech příbuzných se zastaralým slovesem mnít, se slovy pomník, domnívat se:
zapomněl, připomněl, vzpomněl, zapomnětlivý, pomněnka, domněnka, domnělý


6) od sloves zapomenout, připomenout, vzpomenout můžeme tvořit minulé tvary dvojím způsobem:
zapomněl - zapomenul, připomněl - připomenul, vzpomněl - vzpomenul


7) u tvaru zájmena píšeme ve 2. a 4.pádě mě, ve 3. a 6.pádě tvar delší mně (srovnáme li tvary se zájmenem ty: mě-tě, mně-tobě)

 

 

 

Pravidla psaní mě/mně – zájmeno já

 

1. (zájmeno – osobní) (Ty)

2. mě i mne (Tebe, Tě)

3. mně i mi  (Tobě, Ti)

4. mě i mne (Tebe, Tě)

6. mně         (Tobě)

7. mnou       (Tebou)