Jdi na obsah Jdi na menu
 


TABULKA VEDLEJŠÍ VĚTY

14. 12. 2016

Vedlejší věty

Jak ji poznáme

Jak se ptáme

příklad

Spojovací výrazy

přísudková

V řídící větě je sponové sloveso(být, stávat se) a jmenná část přísudku je vyjádřena VV.

 

Renata neníjako bývala.

jako, kdo

podmětná

Řídící věta je tvořena jen přísudkovou částí, podmět zastupuje VV.

Kdo? Co?

+ věta řídící

Snahou bylo, abyste se u nás cítili lépe.

že

předmětná

Rozvíjí sloveso nebo přídavné jm. věty řídící, vyjadřuje jeho předmět.

Pádové otázky kromě 1.p.

+ věta řídící

Jsem pyšný na to, že jsem to dokázal.

že, co

přívlastková

Rozvíjí podstatné jménoblíže určuje jeho význam.

Jaký? Který?

+ věta řídící

Uviděl jsem stromkterý jsem neznal.

který, jako

doplňková

Rozvíjí sloveso i jméno řídící věty (sloveso smyslového vnímání)

Jak? Jaký?

+ věta řídící

Viděl jsemletadlo, jak přistává.

Jak, jako

příslovečná

Rozvíjí sloveso nebo přídavné jméno nebo příslovce věty řídící, vyjadřuje okolnosti děje.

 

 

 

-          časová

Vyjadřuje časový údaj

Kdy? Odkdy? Dokdy?

+ věta řídící

Když jsem byl u vás, měl jsem radost.

když, jakmile, až, dokud

-          místní

Určuje místo, polohu

Kde? Kam? Kudy?

Je vždycky tamkde má být.

kde, odkud, kudy, kam

-          způsobová

Vyjadřuje způsob

Jak? Jakým způsobem?     + věta řídící

Postupujeme takjak si to přeje vedoucí.

jak, jako

-          měrová

Vyjadřuje množství, míru

Kolikrát? Kolik?

Dám ti tolikpeněz, kolik budeš potřebovat.

tolikrát, kolik, kolikrát

-          účelová

Vyjadřuje účel konání

Za jakým účelem? + věta řídící

Pospícháme, abychom přišli včas.

abych, aby

-          příčinná

(důvodová)

Vyjadřuje příčinu děje

Z jaké příčiny, z jakého důvodu?           + věta řídící

Budu ve škole krátce, protože půjdu k lékaři.

protože, že, poněvadž

-          podmínková

Vyjadřuje podmínku konání děje

Za jaké podmínky?         

+ věta řídící

Jestliže mě uvidí, bude zle.

jestliže, kdyby, jestli, když

-          přípustková

Připouštíme okolnosti děje

Přes co?

Rád hraji šachy, i když většinou prohraji.

I když, třebaže, přestože, ačkoliv

-          zřetelová

Vyjadřuje zřetel k něčemu, někomu

Vzhledem k čemu, ke komu?

Pokud jde o češtinu, patřím mezi dobré žáky.

Pokud,