Jdi na obsah Jdi na menu
 


řemesla náboženství

20. 11. 2010

 

Vznik řemesel

 • zemědělství a přebytky úrody majetkové rozdíly

 • oddělení řemesla dělba práce, specializovaná práce (neumí všichni)

 • směna výrobků a surovin – výměnný obchod

 • potřeba chránit majetek

Změny ve společnosti

 • zavedení oradla a orby jako mužské práce rozpad mateřských vztahů

 • rodové vazby podle otce

 • roste soukromé vlastnictví, majetkové rozdíly

 • moc má náčelník rodu – lidé jsou zemědělci, řemeslníci a obchodníci

Náboženství

 • zanikl kult „velké matky“, uctívání řady místních bohů

 • náčelník je knězem, vykonává náboženské obřady, nově uctíván např. Měsíc

Úcta k zemřelým

 • nejdříve hrobové jámy, poloha skrčence na levém boku s hlavou k západu, skromné dary (vypiš z učebnice str. 30 jaké)

 • na konci neolitu změna – první pohřby spáleného těla

 • také nad hroby mohyly

 • na konci doby kamenné odlišení pohřbů mužů a žen (zapiš rozdíly str. 30)

Vývoj osídlení českých zemí – vliv cizích kultur

 • lid se šňůrovou keramikou

 • lid zvoncovitých pohárů

(zapiš odkud tito lidé přicházeli str. 30)