Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průmyslová revoluce

8. 2. 2010
Průmyslová revoluce
Proces nahrazení lidské práce strojovou výrobou, řemeslná a manufakturní výroba nahrazena tovární výrobou – průmyslová revoluce
 
- Konec 18. století - Rozvoj techniky
- Lidé ztrácí práci, práce strojům – odcházejí do měst – po zrušení nevolnictví
- Města - * továren – potřebují dělníky
 
Zemědělství
-         žací stroje
-         secí stroje
-         mlátičky
Textilní výroba
-         Spřádací stroj( i 100 cívek najednou)
-         Mechanický tkalcovský stav
-         Válcový potiskovací stroj
-         R.1832 – první šlapací šicí stroj firma Singel
 
Strojírenství
-         nový obor, rozboj strojů
 
Hutnictví
-         stroje z kovů, rozvoj oboru
-         * vysoké pece na tavbu železné rudy, topivo uhlí a koks, dřevo přestává stačit
 
Těžební průmysl a doprava
-         dopravují suroviny
-         koně a vozy nestačí – r.1800 parní lokomotiva – Angličan George Stephenson
-         parní loď – Američan Robert Fulton
-         * telegrafu 30- léta 19.století – zprávy na dálku, využití morseovky
 
Anglie
- nejlepší podmínky pro rozvoj průmyslu:
→ klid pro podnikání, od 17. století se neválčí
→ nevolnictví není od 14.století
→ dostatek surovin díky koloniím + trh pro své výrobky (kolonie v Sev., Americe)
 - zákaz plány výroby a strojů vyvážet (pašovaly se)
 
1769 – James Watt (Skot) – vymyslel zdokonalený parní stroj, šířil s jako univerzální motor