Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropská středověká literatura

1. 2. 2010
 
EVROPSKÁ LITERATURA – STŘEDOVĚK
 
-         pád západořímské říše r. 476
-         vliv křesťanství (od 4. st.) – státní ideologie, opora společnosti
-         oblast: západní - latinská vzdělanost, východní - byzantská, řecká vzdělanost
-         centra: kláštery, chrámy, školy, univerzity
 
LITERATURA NÁBOŽENSKÁ
 (v latině)
základní text – křesťanská bible, dokument středověku, 2 části: Starý zákon(hebrej.lit.) Nový zákon = křesťanská část bible 1.–2. st.n.l. (řecky)
4 evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) – o životě Ježíše Krista
epištoly (listy apoštolů věřícím
Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) – o konci světa, posledním soudu
 
legendy – o životě a činech světců; zázračné jevy
 
lyrické písně a modlitby
 
LITERATURA SVĚTSKÁ
(v národních jazycích)
a) pro šlechtu a rytíře:
hrdinský národní epos
francouzská Píseň o Rolandovi (synovec Karla Velikého)
německá Píseň o Nibelunzích
španělská Píseň o Cidovi
finská Kalevala
ruské Slovo o tažení Igorově
znaky:příběh s bohatým dějem, hlavní a vedlejší dějové linie, epická šíře, obšírné popisy, mnoho postav
 
rytířský (dvorský) epos
ústřední postavou často soudobý rytíř, odvážný bojovník, spravedlivý vládce, ochránce chudých, žen ap.
např. bájný král Artuš, makedonský Alexandr Veliký (jako rytíř)
 
dvorská (kurtoazní) lyrika – milostná poezie
hluboký cit, láska k vyvolené paní, obdiv, úcta (rytířský kult ženy), často láska neopětovaná, nešťastná
milostné nabídky jako galantní hra
původ – jižní Francie (Provence) – 12. stol.
autoři: přednašeči, zpěváci
trubadúři (Francie)
minnesängři (Německo)
žakéři, žertéři – původně pomocníci, předvaděči
forma:
pastorela (pastýřská milostná píseň)
epištola (milostný list)
alba (loučení za úsvitu, svítáníčka)
 
b) pro měšťanstvo
o současném životě, rozporech, nedostatcích
zábavnost a komika
šiřitelé: studenti, žakéři
forma: fabliaux – komická veršovaná povídka, zvířecí epos – spojení bajek, drama – na tržištích, před chrámem