Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klasicismus

1. 2. 2010
Klasicismus
-          Směr, který vznikl ve Francii v 17. stol. Opíral se o klasické estetické normy, jež odvozoval z antických vzorů. Důraz kladl na jednotný a pevný řád, stanovený pravidly (N. Boileau-Despréaux Umění básnické); ta vymezovala literární žánry po stránce formální i tematické. Rozlišovaly se žánry:
-         1. “vysoké” (óda, epos, tragédie – považována za nejvyšší umělecký útvar vůbec), které zpracovávaly zejm. témata historická, životech vladařů, rýmovaný verš
-         2. “nízké” (bajka, satira, komedie), zachycující život neurozených vrstev, verš i próza.
-         klasicismus se zaměřoval hlavně na mravní problematiku; zobrazoval nejrůznější lidské vlastnosti a charaktery, které pojímal nadčasově (hrdina, lakomec).
-         klasicismus vycházel z filozofie racionalismu (vůdcem básníka je rozum) a uměleckou pravdu hledal v napodobování přírody. Obracel se k abstraktně pojímaným ideálům pravdy, harmonie a krásy.
-         Francie
1) tragédie
Pierre CorneilleCid konflikt povinnost a čest x láska a cit
Jeane RacineFaidra – láska k nevlastn. synovi, psychlogie postav
2) komedie
Moliérekritický pohled na skutečnost, satirický obraz nedostatků, hrdinové pojati satiricky i humorně
hra Lakomec – lichvář Harpagon pro neníze udělá vše
Don Juan – pokrytecký šlechtic, kritika rozmařilosti
Zdravý nemocný – útok na šarlatánství, sobectví, pokrytectví lékařů
bajky : Jean de La Fontaine – 12 knih Bajek