Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mistr Jan Hus

1. 2. 2010
MISTR JAN HUS a jeho předchůdci
John Wycliff - reformátor
Karel IV. zve do Čech reformátory
Konrád Waldhauser
- Němec, kázal pro pražské Němce v němčině a latině, kritika žebravých mnichů
Jan Milíč z Kroměříže
- nejkritičtější, tzv. „ohnivý kazatel“
- uměl dobře mluvit, kázal český, kritika Karla IV
- charitativní středisko Jeruzalém – pomoc prostitutkám
Matěj z Janova – učený teoretik, káže pro studenty, důraz na soulad církve s Biblí
- své učení později odvolal
Tomáš Štítný ze Štítného
- nebyl kazatel ale spisovatel; zeman z j.Čech, studoval UK, díla tvořil na své tvrzi
Knížky šestery o obecných věcech křesťanských
Řeči besední
- pro děti, otázky a odpovědi
Traktáty – odborná filozofická a náboženská literatura, v latině
Štítný- v češtině – zakladatel české odborné literatury pro široké vrstvy
- vysoká umělecká úroveň
Mistr Jan Hus (1371-1415)
- vůdčí osobnost přelomu 14.-15. století
- narodil se v Husinci a vystudoval pražskou univerzitu
- 1400 - universitní prof. vysvěcen na kněze
- nejprve působil jako učitel, později jako kazatel v Betlémské kapli
- zásluha na vydání Kutnohorského dekretu (r. 1409 zrušil Václav IV převahu něm. profesorů a zajistil větší počet Čechů v poměru 3:1 - ne početní poměr všech profesorů, ale počet profesorů s hlas. právem)
DE ECCLESIA (O CÍRKVI)
- psáno latinsky
- příslušníkem církve je pouze člověk, který nespáchal těžký hřích. Hlavou církve je Kristus a nikdo jiný
- kázal proti nešvarům v církvi => vypovězen z Prahy -> kázání na venkově (Kozí Hrádek, Krakovec)
KNÍŽKY O SVATOKUPECTVÍ
- kritika církve
- prodej odpustků
DCERKA – pro mladé dívky, o správném žití
VÝKLAD VIERY, DESATERA A PÁTEŘE - výklad základních bohoslužebních textů
O ŠESTI BLUDIECH - Husovy názory na poměr mezi církví a životem - lat. i čes. verze
POSTILLA - literární sbírka. Sbírka populárně zaměřených pojednání.
Hus - reformátor jazyka - místo spřežkového jazyka zavedl jazyk diakritický (nabodeníčka)
latinský traktát O ČESKÉM PRAVOPISE
HUSOVY LISTY - dopisy z Kostnice (opisovány)
důležitá osobnost Jan Žižka - vojenská morálka